Blog de Pedro Colmenero

Profesor de Geografía e Historia, IES Tierrablanca, La Zarza (Badajoz)

Comentario de un climograma

Posted by pedrocolmenero en noviembre 20, 2007

Presentación que explica los pasos a dar a la hora de comentar un climograma (realizado por Isaac Buzo)

Anuncios

5 comentarios to “Comentario de un climograma”

 1. karem barrientos adrian said

  mm nesesito ayuda para krear o encontrar un klimograammm

 2. Se puede crear un climograma con el generador de gráficos de la hoja de cálculo de Microsoft Office (lamentablemente no se puede con la de Open Office). Para más información visita este enlace: http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/sociales/geografia/climograma.html

  Si quieres climogramas ya realizados puedes encontrarlos en la Wikipedia o en Climatic.

 3. maria said

  AYUDA!!!!!!!!!!!!! NECESITO TRADUCIR AL CASTELLANO!!!!!!!!!!!!!!!

  Slide 1: COMENTARI D’UN CLIMOGRAMA ISAAC BUZO SÁNCHEZ IES EXTREMADURA Climograma procedente de: http://pedrocolmenero.googlepages.com/ Montijo (Badajoz)

  Slide 2: 1. DEFINICIÓ DEL TIPUS DE GRÀFIQUES Diagrama que representa els valors mitjos mensuals de temperatures i precipitacions d’un lloc determinat. També es denomina Diagrama ombrotèrmic (ombro = pluja en grec; tèrmic = temperatura) Climograma que representa els dades termopluviomètriques mitjanes mensuals de l’estació meteorològica de Talavera la Real (Badajoz). Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

  Slide 3: 2. OBSERVACIÓ DE LES DADES DEL CLIMOGRAMA Estació meteorològica d’on s’han recollit les dades Eix d’ordenades Eix d’ordenades dret, esquerre, mesurament mesurament de les de les precipitacions temperatures (normalment) (normalment) Total anual de les Temperatura mitja precipitacions (si no anual (si no apareix apareix reflectit s’ha de reflectit s’ha de calcular) calcular) Representació lineal, valors mitjos mensuals de les temperatures (en vermell Eix d’abscisses, normalment). mesos de l’any Representació en barres, valors de la precipitació total mensual (en blava normalment). Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

  Slide 4: 3. CÀLCUL DE DADES A PARTIR DEL CLIMOGRAMA En el cas que no apareguin esmentat, per a facilitar la nostra anàlisi hauríem de calcular: – Total anual de les precipitacions (Suma de les precipitacions mensuals) -Temperatura mitja anual (Suma de la temperatura mitja dels 12 mesos i dividit per 12) – Amplitud tèrmica anual (Temperatura més càlida menys la més freda) Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

  Slide 5: 4. ANÀLISI DE LES PRECIPITACIONS Precipitació total aNnual a) Precipitació total anual (si no apareix s’han de calcular) c) Distribució de les precipitacions al llarg de l’any, Indicar: • Mes (o estació) amb màxims i mínims absoluts. • Mes (o estació) amb màxims i mínims secundaris (si els hagués) Màxim absolut Mànim absolut Mínim secundari Màxim secundari Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

  Slide 6: 5. ANÀLISI DE LES TEMPERATURES Temperatura mitja annual a) Temperatura mitja anual (si no apareix s’ha de calcular) c) Amplitud tèrmica anual (si no apareix s’ha de calcular) e) Distribució de les temperatures al llarg de l’any, Indicar: • Mes (o estació) amb màxims i mínims absoluts. • Mes (o estació) amb màxims i mínims secundaris (si els hagués) Mínim absolut Màxim absolut Amplitut tèrmica: 26 ºC (Junio) – 9 ºC (Enero) = 17ºC Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

  Slide 7: 6. ANÁLISI DEL PERÍODE D’ARIDESA Meses secos L’escala de mesurament de les temperatures i les precipitacions se sol fer seguint l’índex de Gaussen, pel qual les precipitacions en mm s’igualarà a dues vegades la temperatura en ºC. Tots aquells mesos la precipitació dels quals sigui menor que dues vegades la temperatura (és a dir que quedin per sota de la línia de les temperatures) són mesos secs. Per a poder analitzar d’un cop d’ull l’aridesa en un climograma sempre l’escala de les precipitacions ha de ser dues vegades la de la temperatura. Pp (mm) = 2T (ºC) Precipitacions: 20; Temperatures 10 Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

  Slide 8: 7. DETERMINACIÓ DE L’HEMISFERI Climograma de Bariloche (Argentina) Hemisferio Sur Fuente: http://www.educaplus.org Per regla general en l’hemisferi nord les temperatura augmenten en els mesos de juny a setembre, el que ens indica que és estiu. L’estiu austral es dóna de desembre a març, pel que els climogramas en els quals els màxims de temperatures estiguin en aquests mesos, correspondrà a una estació de l’hemisferi sud. Temperatura Temperatura máxima mínima Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

  Slide 9: 8. DETERMINACIÓ DEL TIPUS DE CLIMA • Una vegada analitzada la temperatura, precipitacions i aridez del climograma s’ha de determinar que tipus de clima pertany. • Si no hi ha indicació de l’Estació, s’ha de localitzar el climograma territorialment. • Finalment s’ha de realitzar una anàlisi dels factors que intervenen en aquest clima. Climograma de Talavera la Real (Badajoz), localitzat en la zona suroccidental de la península ibèrica. Li correspon un clima mediterrani d’interior, però modificat per la relativa proximitat a l’oceà atlàntic i la inexistència de cap barrera muntanyenca que impedeixi l’arribada de la influència atlàntica. Aquesta influència permet que els hiverns no siguin tan freds com en altres localitzacions d’interior, Els estius si són calorosos sobrepassant els 25 ºC al juliol. Quant a les precipitacions presenta els màxims principals a l’hivern i secundaris a la primavera i tardor, el que ho diferencia amb les zones més a l’interior, que presenten màxims en els equinoccios, això és a causa de la proximitat a l’oceà que permet a l’hivern l’arribada de les borrasques atlàntiques. Forta sequera estival amb quatre mesos secs, propi del clima irregular mediterrani. Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ

 4. La traducción la tienes en esta página http://www.slideshare.net/isaacbuzo/comentario-de-un-climograma?src=embed

 5. teresa said

  necesito saber a qué capital de provincia puede pertencer los datos de un climograma:447mm de precipitaciones y con temp. media de 13´5º. Por una parte y por otra precipitaciones de 1043mm y temperaturas con una media de 10´2º. SOCORRO

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
A %d blogueros les gusta esto: